Bắc Cực có phải là một lục địa không?

bắc cực

Bắc Cực nằm ở phần cực bắc của thế giới tính từ cực bắc và kéo dài về phía nam.

Nó nằm ở phía đối diện của thế giới với Nam Cực – một trong 7 lục địa.

Nhưng tại sao Bắc Cực không được bao gồm trong số lục địa này?

Bắc Cực có phải là một lục địa không?

Câu trả lời là:

Không, Bắc Cực không phải là một lục địa vì một lục địa được định nghĩa là một vùng đất được bao quanh bởi đại dương.

Bắc Cực chủ yếu là đại dương với băng biển nên nó chỉ đơn giản là một khu vực.

Một số bộ phận của các lục địa khác nằm trong ranh giới của Bắc Cực, bao gồm Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á.

Tại sao Bắc Cực không phải là một lục địa?

Định nghĩa cơ bản của một lục địa là “những mảng đất lớn liền mạch hoặc rời rạc được ngăn cách bởi những vùng nước rộng”.

Bắc Cực không đáp ứng định nghĩa cơ bản của một lục địa vì không có mảng đất lớn liền mạch.

Bắc Cực gần như được bao quanh bởi Bắc Băng Dương, nó tạo nên những cảnh quan băng tuyết tuyệt đẹp mà chúng ta thường thấy trên phim ảnh hoặc tivi.

bắc cực
Phần lớn bắc cực được bao phủ bởi băng và tuyết

Vào mùa hè, phần lớn trong số băng tuyết này tan chảy để lộ phần đại dương bên dưới.

Tuy nhiên, không phải tất cả băng đều tan chảy, chẳng hạn như điểm cực bắc và khu vực xung quanh bắc cực vẫn được bao phủ bởi băng và tuyết quanh năm.

creative_file-06-07-2022-z4z42b.png
creative_file-11-07-2022-fhy2es.png

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *