Cách để đăng ký một tên miền miễn phí

Cách để đăng ký một tên miền miễn phí

Bạn có thể đăng ký tên miền miễn phí một cách hợp pháp nếu bạn biết tìm đúng chỗ.

Một trong những cách dễ nhất là đăng ký gói dịch vụ lưu trữ của Bluehost, với gói lưu trữ một năm bạn sẽ nhận được một tên miền miễn phí.

Nếu bạn muốn tạo một trang web, bạn sẽ cần phải trả tiền cho dịch vụ lưu trữ (hosting), vậy tại sao không nhận một tên miền miễn phí như một phần của quá trình này.

Bluehost

Một số nhà đăng ký cũng cung cấp một số phần mở rộng tên miền miễn phí trong một khoảng thời gian nhất định để thu hút mọi người mua chúng.

Các phần mở rộng tên miền miễn phí phổ biến là:

  • .tk
  • .ml
  • .ga
  • .cf
  • .gq

Freenom là một nơi tốt để bạn có thể đăng ký tên miền miễn phí với các phần đuôi mở rộng bên trên.

Mặc dù bạn khó có thể nhận được tên miền miễn phí lâu hơn một năm, nhưng điều này có thể đủ cho các dự án nhỏ.

Bạn luôn có thể mua tên miền mới của mình sau khi trang web của bạn đã phát triển.

Một cách khác để nhận tên miền miễn phí là chọn một nền tảng được lưu trữ để xây dựng trang web của bạn, chẳng hạn như  ShopifyWixSquarespace hoặc WordPress.com.

Các công ty này cung cấp các gói đầy đủ tính năng để xây dựng trang web, thậm chí cả tên miền .com trong một số trường hợp.

creative_file-06-07-2022-z4z42b.png
creative_file-11-07-2022-fhy2es.png

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *