Sự khác biệt giữa Trung Quốc và Đài Loan

trung quốc và đài loan

Những người sống ở Trung Quốc được gọi là người Trung Quốc và những người sống ở Đài Loan được gọi là người Đài Loan. (Rất hiển nhiên)

Về mặt dân tộc

Trong suy nghĩ của nhiều người, Trung Quốc và Đài Loan là hai nơi tương đối giống nhau.

Mặc dù người Trung Quốc và người Đài Loan có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, ngôn ngữ, chính trị và lối sống, nhưng họ lại khác nhau về nhiều mặt.

Có một điều mà bạn nên biết là từ năm 1949, giữa Trung Quốc và Đài Loan đã xảy ra xung đột với nhau.

Trung Quốc được gọi là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đài Loan được gọi là Trung Hoa Dân Quốc.

Về nhân khẩu học

Dân số Đài Loan nhỏ hơn rất nhiều so với Trung Quốc.

Người Trung Quốc và người Đài Loan có sự khác biệt lớn về tính cách cũng như lối sống.

Người Đài Loan dường như thân thiện hơn so với người Trung Quốc.

Không giống như người Đài Loan, người Trung Quốc mạnh bạo và có nhiều tham vọng hơn.

Người Đài Loan tôn trọng lẫn nhau và họ cũng duy trì sự bình đẳng giữa nam và nữ.

Mặt khác, Trung Quốc thường coi trọng nam giới hơn phụ nữ.

Hơn nữa, phụ nữ Đài Loan có nhiều tự do hơn phụ nữ Trung Quốc.

Không giống như người Trung Quốc, người dân Đài Loan được hưởng nhiều quyền tự do chính trị hơn.

Một điều khác có thể nhận thấy là tiêu chuẩn giáo dục ở Đài Loan cao hơn so với ở Trung Quốc.

Ngay cả tiêu chuẩn về sức khỏe, người Đài Loan cũng cao hơn người Trung Quốc.

Khi nói về ngôn ngữ của họ, tiếng quan thoại Trung Quốc được người Trung Quốc và Đài Loan sử dụng khá rộng rãi.

Tuy nhiên giữa họ vẫn có sự khác biệt trong giọng nói.

Về kinh tế

Người Đài Loan có vị thế kinh tế tốt hơn người Trung Quốc.

Trong khi 8% dân số Trung Quốc sống trong nghèo đói thì ở Đài Loan chỉ có 0,95% người dân sống dưới mức nghèo khổ.

Và người ta vẫn nói với nhau rằng người Đài Loan tiến bộ hơn về nhiều mặt so với người Trung Quốc.

creative_file-06-07-2022-z4z42b.png
creative_file-11-07-2022-fhy2es.png

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *