Trang web metruyencv.com sử dụng CMS nào?

metruyencv.com

Thuật toán phát hiện của chúng tôi kiểm tra hàng nghìn thành phần khác nhau để xác định xem trang web metruyencv.com có được tạo bởi một CMS hay không.

metruyencv.com sử dụng CMS nào?

LoạiPhần mềmPhiên bản
Web FrameworkLaravel
Programming LanguagePHP
CDNCloudflare

Hệ thống quản lý nội dung

Dưới đây là tóm tắt các hệ thống quản lý nội dung được tìm thấy trên metruyencv.com

Các trang đã kiểm traCMS
1Laravel

metruyencv.com không phải là một trang web WordPress

metruyencv.com không phải là một trang web Shopify

creative_file-06-07-2022-z4z42b.png
creative_file-11-07-2022-fhy2es.png

Bài đăng liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *