Trang web noron.vn sử dụng CMS nào?

noron.vn

Thuật toán phát hiện của chúng tôi kiểm tra hàng nghìn thành phần khác nhau để xác định xem trang web noron.vn có được tạo bởi một CMS hay không.

noron.vn sử dụng CMS nào?

LoạiPhần mềmPhiên bản
Khung web, Máy chủ webNext.js
Ngôn ngữ lập trìnhNode.js
Máy chủ webNginx1.18.0
Hệ điều hànhUbuntu

noron.vn không phải là một trang web WordPress

noron.vn không phải là một trang web Shopify

Url không được kiểm tra

creative_file-06-07-2022-z4z42b.png
creative_file-11-07-2022-fhy2es.png

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *