Trang web tiktok.com sử dụng CMS nào?

tiktok.com

Thuật toán phát hiện của chúng tôi kiểm tra hàng nghìn thành phần khác nhau để xác định xem trang web tiktok.com có được tạo bởi một CMS hay không.

tiktok.com sử dụng CMS nào?

Chúng tôi không tìm thấy CMS nào cho tiktok.com nhưng chúng tôi đã tìm thấy các công nghệ sau

LoạiPhần mềmPhiên bản
CDNAkamai
Web ServerNginx

Mạng xã hội

NetworkProfileUrl
Twittertiktok_ushttps://www.twitter.com/tiktok_us
Facebooktiktokhttps://www.facebook.com/tiktok
Instagramtiktokhttps://www.instagram.com/tiktok/
YouTubeUChPd_WHrv3Ohttps://www.youtube.com/channel/UChPd_WHrv3O

Hệ thống quản lý nội dung

Dưới đây là tóm tắt các hệ thống quản lý nội dung được tìm thấy trên tiktok.com

Các trang đã kiểm traCMS
73Next.js
7WordPress

tiktok.com không phải là một trang web WordPress

tiktok.com không phải là một trang web Shopify

creative_file-06-07-2022-z4z42b.png
creative_file-11-07-2022-fhy2es.png

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *