Trang web tuoitre.vn sử dụng CMS nào?

tuoitre.vn

Thuật toán phát hiện của chúng tôi kiểm tra hàng nghìn thành phần khác nhau để xác định xem trang web tuoitre.vn có được tạo bởi một CMS hay không.

tuoitre.vn sử dụng CMS nào?

Chúng tôi không tìm thấy CMS cho tuoitre.vn nhưng chúng tôi đã tìm thấy các công nghệ sau

LoạiPhần mềmPhiên bản
Web ServerNginx
Web ServerOpenResty

Kênh phương tiện truyền thông

NetworkProfileURL
Facebookbaotuoitrehttps://www.facebook.com/baotuoitre
Instagrambaotuoitrehttps://www.instagram.com/baotuoitre
YouTubeUC47WIhttps://www.youtube.com/channel/UC47WI
YouTubeUCrwJa6KRHWnJpJPZNeKKcvAhttps://www.youtube.com/channel/UCrwJa6KRHWnJpJPZNeKKcvA

Hệ thống quản lý nội dung

Dưới đây là tổng hợp các hệ thống quản lý nội dung được tìm thấy trên tuoitre.vn

Các trang đã kiểm traCMS
1WordPress

tuoitre.vn không phải là một trang web WordPress

tuoitre.vn không phải là một trang web Shopify

creative_file-06-07-2022-z4z42b.png
creative_file-11-07-2022-fhy2es.png

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *