Từ chối trách nhiệm

Tiếp thị liên kết

Một số nơi trên trang web này cho phép bạn mua các sản phẩm và dịch vụ do người bán khác cung cấp chứ không phải chúng tôi. Một số liên kết mà chúng tôi đăng trên trang web của mình là “Liên kết giới thiệu”. Điều này có nghĩa là nếu bạn nhấp vào liên kết và mua hàng, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng liên kết.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về độ tin cậy hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của các sản phẩm và dịch vụ này. Ngoài ra, người bán có thể sẽ có các chính sách về quyền riêng tư và thu thập dữ liệu khác với chính sách của chúng tôi. Nếu bạn mua hàng từ người bán trên trang web của họ hoặc trên một trang web mà chúng tôi đã liên kết đến, thông tin có thể sẽ được thu thập khi bạn truy cập vào cửa hàng hoặc trang web trực tuyến của người bán đó. Thông tin mà bạn cung cấp như một phần của giao dịch, chẳng hạn như như tên, địa chỉ email, địa chỉ, số điện thoại và số thẻ tín dụng của bạn và chúng tôi có thể thu thập được. Để biết thêm thông tin về người bán, cửa hàng trực tuyến, chính sách bảo mật hoặc bất kỳ điều khoản, điều kiện bổ sung nào. Hãy truy cập trang web của người bán đó, nhấp vào liên kết thông tin của họ hoặc liên hệ trực tiếp với người bán.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ mất mát, hư hỏng hoặc các vấn đề khác dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ giao dịch nào của bên thứ ba. 

Về thu nhập

Việc bạn sử dụng nhatphamblog.com là rủi ro của riêng bạn. Bằng cách truy cập trang web này, bạn chấp nhận, đồng ý và hiểu rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tiến trình của chính mình. Bạn hiểu rằng chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc đảm bảo nào bằng lời nói hay văn bản liên quan đến thu nhập, lợi nhuận kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào. Một mình bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào mà bạn thực hiện. Bất kỳ thông tin nào có trên trang web này chỉ là quan điểm của chúng tôi và do đó không phải là tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào.